Fair Play Code

Voor de atleten

 1. Ik wil deelnemen, aangezien ik dat wil en niet omdat mijn ouders dat willen.
 2. Ik zal volgens de regels spelen in de geest van het spel.
 3. Ik zal mijn temperament beheersen – vechten en een grote mond opzetten, verpest het spel voor iedereen.
 4. Ik zal mijn tegenstanders respecteren.
 5. Ik zal mijn best doen om een echte teamspeler zijn.
 6. Ik zal me voorhouden dat winnen niet alles is – het hebben van plezier, het verbeteren van vaardigheden, het maken van vrienden en mijn best doen, zijn ook belangrijk.
 7. Ik zal de goede prestaties van mijn team en van mijn tegenstanders erkennen
 8. Ik zal me voorhouden dat coaches en scheidsrechters er zijn om mij te helpen. Ik zal hun beslissingen accepteren en respecteren.

Voor de coaches

 1. Ik zal redelijk zijn bij het plannen van wedstrijden en trainingen, beseffend dat jonge atleten andere belangen en plichten hebben.
 2. Ik zal mijn atleten leren om eerlijk te spelen en de regels, de scheidsrechters en de tegenstanders te respecteren.
 3. Ik zal ervoor zorgen dat alle atleten gelijk worden behandeld en dezelfde instructies, ondersteuning en speeltijd krijgen.
 4. Ik zal mijn atleten niet belachelijk maken of tegen hen schreeuwen indien ze fouten maken of iets slecht uitvoeren. Ik zal me voorhouden dat kinderen spelen om plezier te hebben en dat ze moeten worden aangemoedigd om vertrouwen te hebben in zichzelf.
 5. Ik zal ervoor zorgen dat het materiaal en de faciliteiten veilig zijn en overeenkomen met de atleten hun leeftijden en vaardigheden.
 6. Ik zal me voorhouden dat kinderen een coach nodig hebben die ze kunnen respecteren. Ik zal gul zijn met lof en het goede voorbeeld stellen.
 7. Ik zal steeds een degelijke training beogen en mijn coaching vaardigheden verbeteren.

Voor scheidsrechters

 1. Ik zal ervoor zorgen dat iedere atleet steeds de gelegenheid heeft om het beste van zichzelf te laten zien, binnen de grenzen van de regels.
 2. Ik zal situaties, die de veiligheid van de atleten bedreigen, vermijden of er een einde aan maken.
 3. Ik zal een gezonde sfeer en omgeving voor competiviteit handhaven.
 4. Ik zal geen verbale of fysieke intimidatie van eender welke atleet toestaan. Ik zal onaanvaardbaar
  gedrag ten opzichte van mezelf, andere scheidsrechters, atleten of toeschouwers niet tolereren.
 5. Ik zal consequent en objectief zijn in alle inbreuken, ongeacht mijn persoonlijke gevoelens voor
  een team of individuele sporter.
 6. Ik zal alle conflicten stevig aanpakken, maar met waardigheid.
 7. Ik accepteer mijn rol als leraar en rolmodel voor fair play, vooral met jonge deelnemers.
 8. Ik zal openstaan voor discussie en de atleten voor en na de wedstrijd te woord staan.
 9. Ik zal open blijven staan voor opbouwende kritiek en respect en aandacht tonen voor
  verschillende standpunten.
 10. Ik zal een degelijke wedstrijdleiding beogen en mijn dienstdoende vaardigheden verbeteren.

Voor ouders

 1. Ik zal mijn kind niet dwingen om te sporten.
 2. Ik zal me steeds voorhouden dat mijn kind aan sport doet voor zijn of haar plezier, niet voor mij.
 3. Ik zal mijn kind aanmoedigen om volgens de regels te spelen en conflicten op te lossen, zonder toevlucht te nemen tot vijandigheid of geweld.
 4. Ik zal mijn kind leren dat je best doen even belangrijk is als winnen, zodat mijn kind zich nooit slecht zal voelen door de uitslag van een spel.
 5. Ik zal mijn kind zich als een winnaar laten voelen door hem telkens te loven als hij hard zijn best doet en fair speelt.
 6. Ik zal nooit mijn kind belachelijk maken of tegen hem schreeuwen voor het maken van een fout of het verliezen van een wedstrijd.
 7. Ik zal me steeds voorhouden dat kinderen het beste leren door voorbeelden. Ik zal voor goede wedstrijden of prestaties van hun team of dat van de tegenstanders steeds applaudisseren.
 8. Ik zal nooit de beslissing of de eerlijkheid van de scheidsrechter in het openbaar in vraag stellen.
 9. Ik zal alle inspanningen steunen om verbaal en fysiek misbruik van kinderen tijdens sportieve activiteiten te vermijden.
 10. Ik zal de vrijwillige coaches die hun tijd besteden aan sportactiviteiten voor mijn kind, steeds respecteren en waarderen.

Voor de toeschouwers

 1. Ik zal me voorhouden dat kinderen sporten voor hun plezier. Ze spelen niet om mij vermaken.
 2. Ik zal me voorhouden dat kinderatleten geen mini-professionals zijn en niet kunnen worden beoordeeld door professionele normen.
 3. Ik zal de beslissing van de scheidsrechter steeds respecteren en de deelnemers aanmoedigen om hetzelfde te doen.
 4. Ik zal nooit een atleet belachelijk maken voor het maken van een fout tijdens een wedstrijd. Ik geef positieve reacties die verdere inspanningen motiveren en stimuleren.
 5. Ik zal het gebruik van geweld in welke vorm dan ook veroordelen en zal mijn afkeuring op passende wijze betuigen aan coaches en officials.
 6. Ik zal respect tonen voor tegenstanders van mijn team, want zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 7. Ik zal niet schelden, noch zal ik sporters, coaches, scheidsrechters of andere toeschouwers lastig vallen.